Regulamin

Jakich reguł oraz zasad należy bezwzględnie przestrzegać w czasie zabawy na naszych polach


Regulamin oraz zasady gry nie są żadnym "wymysłem" czy też rzeczą mającą wam utrudniać zabawę - wręcz przeciwnie, jego przeznaczeniem jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa zarówno Tobie jak i pozostałym uczestnikom gry, aby czerpać z rozgrywki to co najlepsze.

Regulamin i zasady gry mają przede wszystkim służyć wam!

 • 1. W grze mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz osoby poniżej 18 roku życia za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych.
 • 2. Nie dopuszcza się do gry osób pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 • 3. Każdy z uczestników gry musi przejść niezbędne przeszkolenie w zakresie zasad gry i obsługi markera paintball-owego, oraz zaznajomienie się z regulaminem.
 • 4. Strzelanie może odbywać się tylko i wyłącznie na polu do gry, gdzie marker może pozostać w pozycji odbezpieczonej.
 • 5. Przebywając w strefie bezpiecznej, poza polem gry marker musi być zabezpieczony przed przypadkowym strzałem oraz lufą skierowany w dól.
 • 6. Strzelanie do przedmiotów, zwierząt lub osób nie biorących udziału w grze jest zabronione.
 • 7. Przebywając na polu gry zawodnicy są bezwzględnie zobowiązani do noszenia masek ochronnych, które mogą zostać zdjęte tylko poza polem, w wyznaczonym bezpiecznym miejscu.
 • 8. Gra powinna zostać natychmiast przerwana w przypadku zauważenia na polu osoby postronnej lub osoby ze zdjętą maską.
 • 9. Minimalna odległość z której wolno oddać strzał do gracza wynosi 6 metrów. Zmiany w tym punkcie mogą wprowadzić gracze na własną odpowiedzialność i tylko za zgodą wszystkich uczestników gry.
 • 10. Zabronione jest strzelanie używanymi kulkami, kulkami znalezionymi, zabrudzonymi, mokrymi czy też niewiadomego pochodzenia.
 • 11. Na polu rozgrywki obowiązuje zakaz fizycznego kontaktu pomiędzy graczami.
 • 12. Obowiązuje całkowity zakaz odkręcania śrubek i innych elementów markera.
 • 13. W przypadku stwierdzenia niesprawności sprzętu, wyczerpania gazu czy też wystrzelania całej amunicji zawodnik opuszcza pole gry i udaje się do wyznaczonego wcześniej miejsca.
 • 14. Nawet przy zachowaniu wszystkich rygorów bezpieczeństwa gra w paintball jest nieodłącznie związana z ryzykiem wystąpienia drobnych urazów między innymi takich jak siniaki czy obtarcia, powstających w wyniku trafienia kulką.
 • 15. Odpowiedzialność za szkody, utratę zdrowia lub życia użytkownika markera paintball-owego lub osób trzecich, wynikłych na skutek niezachowania bezpieczeństwa, nieprawidłowego, niewłaściwego użytkowania markera lub niewłaściwego poruszania się po placu gry spoczywa na grających.
 • Zapoznaj się również z ZASADAMI GRY

Zabawa z nami to doskonały sposób na spędzenie wolnego czasu - mamy wiele do zaproponowania!